top of page

20220611 Discover and how to use essential oils

The workshop's purpose is to provide a deeper understanding and how to apply.

LEARNING AND HOW TO USE Essential Oils at Westnam United 17 Shelvock Crescent, Koondoola WA6064

Saturday 11/6/22 from 2:30 - 4:00 pm


The class is taught by Ms. Kylie Bryant - who has received formal training in aromatherapy and spirituality. Friends Ngoc Nguyen, Huong Ngo and Nikki Herd will support.

The workshop purpose is to provide a deeper understanding and how to apply effectively of essential oil in daily life

1. Brief introduction of essential oils

2. Uses of essential oils

3. How to use essential oils effectively

4. Use essential oils safely

5. Brief introduction of cleaning methods, long-term cleaning without using chemicals.

6. Practice 2 products: dish washing & roll on 


LỚP TÌM HIỂU VÀ CÁCH SỬ DỤNG TINH DẦU tại Westnam United 17 Shelvock Crescent, Koondoola WA6064

Thứ Bảy 11/6/22 từ 2:30 - 4:00 chiều


Lớp do cô Kylie Bryant - người đã được đào tạo chính quy về chữa bệnh bằng liệu pháp hương thơm và tâm linh - đứng lớp. Các bạn  Ngoc Nguyen, Huong Ngo và Nikki Herd sẽ hỗ trợ.

Nhằm cung cấp kiến thức sâu hơn về tinh dầu và sử dụng tinh dầu trong đời sống hàng ngày.

1. Giới thiệu sơ lược về tinh dầu

2. Công dụng của tinh dầu

3. Cách sử dụng tinh dầu một cách hiệu quả

4. Sử dụng tinh dầu sao cho an toàn

5. Giới thiệu sơ lược về phương pháp tẩy rửa, lâu chùi không dùng hóa chất.

6. Thực hành 2 sản phẩm ; nước rửa chén và cây lăn mùi


Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page