top of page

20220924 Cervical Cancer Screening Education Workshop

The workshop purpose  is to improve understanding of cervical cancer and screening methods. Approaching new screening method, self-sampling method; more information about testing centers/clinics. 

The workshop purpose  is to improve understanding of cervical cancer and screening methods. Approaching new screening method, self-sampling method; more information about testing centers/clinics. 

Organized by the Vietnamese Women in Western Australia (WAVNWA) with co-sponsors from Women Health & Family Services, City of Bayswater, and Home Caring. The seminar took place on Saturday, September 24, 2022, at the Embelton room, City of Bayswater Civic Centre, 61, Broun Avenue, Morley 6062.

Presented by experts from Women Health and Family Services - Women Health and Family Services including Ms. Maxine Robinson - Health Promotion Project Officer and Ms. Dorte Hansen - Senior Health Promotion Officer (Senior Health Promotion Officer)

There were then women who signed up for tests at Women Health & Family Services clinics in November 2022.


HỘI THẢO - KIẾN THỨC VỀ TẦM SOÁT (KIỂM TRA) UNG THƯ CỔ TỬ CUNG 

Nhằm nâng cao hiểu biết về ung thư cổ tử cung và phương pháp tầm soát. Tiếp cận phương pháp tầm soát mới, phương pháp tự lấy mẫu và thông tin về các trung tâm xét nghiệm/phòng khám

Do Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Tây Úc (WAVNWA) tổ chức với sự đồng tài trợ của Women Health & Family Services, City of Bayswater, và Home Caring. Buổi hội thảo diễn ra vào ngày Thứ Bảy, ngày 24/9/2022, tại Embelton room, City of Bayswater Civic Centre, số 61, Broun Avenue, Morley 6062.

Do các chuyên gia từ cơ quan Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ và Gia Đình - Women Health and Family Services thuyết trình. Cô Maxine Robinson - Chuyên viên phát triển các dự án chăm sóc sức khỏe (Health Promotion Project Officer và cô Dorte Hansen - Chuyên viên cao cấp hỗ trợ phát triển các dự án chăm sóc sức khỏe (Senior Health Promotion Officer)

Sau đó, đã có những phụ nữ đăng ký tham gia các xét nghiệm tại các phòng khám của Women Health & Family Services trong tháng 11/2022.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page