top of page

20221020 Vietnamese Women’s Cultural Festival day

Vietnamese Women’s Cultural Festival Day on 20th October 2022  is to officially introduce Western Australian Vietnamese Women Association Inc.

Vietnamese Women’s Cultural Festival Day on 20th October 2022  is to officially introduce Western Australian Vietnamese Women Association Inc. (WAVNWA for short) to public and to celebrate all activities that its members have been doing since established on 3rd May 2022.

Hon Dr. Anne Aly MP, Mayor Of City Of Bayswater also attended the event.

It’s only less than 6 months since formed, WAVNWA has a fast growing and developing! It’s because not only WAVNWA having very enthusiastic & dynamic team members, but also having support from many organisations and personals. WAVNWA , with this opportunity, to send our appreciations and recognitions to all who contributed to association until now and more supports to come in the future is expected!

The event ended well and WAVNWA has affirmed its position and tried its best to be able to play a role as on behalf of Vietnamese women who are working and living in Western Australia!

Mục đích của lễ  hội hôm nay là chính thức ra mắt Hội Phụ Nữ Việt Tây Úc và tuyên dương tất cả các hoạt động mà các thành viên của đã thực hiện từ ngày thành lập – ngày 3/5/2022 - đến nay.

Buổi lễ có sự tham gia của của Bộ Trưởng ộ Giáo Dục Mầm Non và Thanh Niên và Chủ Tịch Ủy Ban Thành Phố Bayswater

Chỉ còn chưa đầy 6 tháng kể từ khi WAVNWA “chào đời”, WAVNWA đã phát triển với tốc độ rất nhanh! Đó là vì WAVNWA không chỉ có các thành viên rất nhiệt tình và năng động, mà còn có sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức và cá nhân.Nhân dịp này, WAVNWA muốn gửi lời tri ân và ghi nhận đến tất cả những người đã đóng góp cho WAVNWA cho đến thời điểm hiện tại và mong sẽ có nhiều hỗ trợ hơn nữa trong tương lai!

Buổi lễ kết thúc một cách tốt đẹp và WAVNWA đã khẳng định chỗ đứng của mình cũng như cố gắng hết mình để có thể là vai trò thay mặt phụ nữ Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại Tây Úc!


Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page