top of page

20230325 - Western Australia Multicultural Women Day

Western Australia Vietnamese Women Association - WAVNWA - is honored to organize Multi-Ethnic Women's Day sponsored by City of Bayswater.


The festival aims to recognize the achievements of women and to highlight support for women's rights and full participation of women in the economy, politics, community and in everyday life.


This is also an opportunity for WAVNWA to meet and interact with other cultural women's associations in Perth.


This is extracted from Speech of President of WAVNWA - Van Collin


"International Women’s Day is no longer a new topic today. It is celebrated across the world in order to recognise and appreciate the contributions and achievements of women in all fields of endeavour. 


Women are not only the ones who are married or somebody who is beyond a certain age. Each female that is born has the inherited woman traits in herself. The special feelings of care, affection, endless and overwhelming love, quiet sacrifice, and many more. Women are the perfect entities to be celebrated."


The festival went well! Sincere thanks to organizations, organizations and individuals who supported the successful event!


Hội Phụ Nữ Việt Nam Tây Úc được hân hạnh tổ chức Ngày Hội Phụ Nữ Đa Sắc Tộc do City of Bayswater tài trợ.


Lễ hội nhằm công nhận những thành tựu của phụ nữ và nhằm đề cao sự hỗ trợ cho các quyền của phụ nữ và sự tham gia đầy đủ của phụ nữ vào nền kinh tế, chính trị, cộng đồng và trong cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là cơ hội để WAVNWA gặp gỡ và giao lưu với các hiệp hội phụ nữ văn hóa khác ở Perth.


Trích từ Bài phát biểu của Chủ tịch WAVNWA - Van Collin


“Ngày Quốc tế Phụ nữ ngày nay không còn là chủ đề mới. Nó được tổ chức trên toàn thế giới để ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và thành tựu của phụ nữ trong mọi lĩnh vực mà họ nỗ lực.


Phụ nữ không chỉ là những người đã có gia đình hay những người đã ngoài một độ tuổi nhất định. Mỗi người phụ nữ sinh ra đều mang trong mình những đặc tính phụ nữ riêng. Những cảm giác đặc biệt về sự quan tâm, tình cảm, tình yêu vô tận và tràn ngập, sự hy sinh thầm lặng, v.v. Phụ nữ là những thực thể hoàn hảo để được tôn vinh."


Lễ hội đã diễn ra tốt đẹp! Xin chân thành cám ơn các tổ chức, đoàn thể và cá nhân đã hỗ trợ cho buổi lễ thành công tốt đẹp!

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page